Със заповед № ОХ- 776/29.09.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер и 1 вакантнa длъжност за сержант

14.10.2020 17:31

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 776/29.09.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер

       и 1 вакантнa длъжност за сержант  в

Съвместното командване на силите(в.ф 18270-Горна Малина) за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба(кадрова военна служба).

 

Основни изисквания:

-за офицер -висше военно училище специалност ,,Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво”;

-за сержант- средно образование и придобиване на сержантско(старшинско) звание в професионален сержантски (старшински) колеж;

 Срок за подаване на документите 06.11.2020г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините