Със заповед № ОХ- 779/29.09.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер

14.10.2020 17:32

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 779/29.09.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa  1 вакантнa длъжност за oфицер  в

Съвместното командване на силите(в.ф 22780-Долно Камарци) за приемане на военна служба на лице, което е изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

 

Основни изисквания – Висше военно училище специалност ,,Организация и управление на тактическите подразделения за логистично осигуряване” със специализация ,,Артилерийско и зенитно въоръжение, оптика и бойни припаси.

 

 Срок за подаване на документите 06.11.2020г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините