Започва подаването на предварително попълнените декларации за доходите на физическите лица

16.03.2021 13:37

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица ще са достъпни от 16.03.2021г. в портала за е-услуги на Националната агенция за приходите. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), вече ще имат достъп до въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица.  За първи път ще бъдат включени още данни за получени суми от наложени платежи и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца.

 Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо.   Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физическите лица през 2020 г. приключва на 5 май.

От приходната агенция уточняват, че ПИК може да бъде получен от всеки офис на НАП в страната – бързо, безплатно и безсрочно, само срещу документ за самоличност и  подаване на  заявление по образец, което може да се изтегли от интернет страницата на Агенцията http://www.nap.bg/ , или да се получи в Салона за обслужване на клиенти. Получаване на кода става лично, във всеки офис на НАП, чрез изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице или от изрично посочено в заявлението  лице.

Допълнителна информация за декларирането на доходите за миналата година може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифите  на съответния оператор.