Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на министъра на отбраната ОХ-188/10.03.2021г.на Република България са обявени 195(сто деветдесет и пет) вакантни длъжности за войници

19.03.2021 15:40

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на министъра на отбраната ОХ-188/10.03.2021г.на Република България са обявени  195(сто деветдесет и пет) вакантни длъжности за войници във военните формирования на Сухопътни войски

 

Обявените вакантни длъжности са в следните военните формирования:

 • в.ф. 24150-Стара Загора/ 3 длъжности     
 • в.ф. 54230-Стара Загора/ 4 длъжности
 • в.ф. 48430-Стара Загора/ 8 длъжности
 • в.ф. 44200-Стара Загора/ 4 длъжности
 • в.ф. 54140-Стара Загора/ 2 длъжности
 • в.ф. 52590- Ямбол/ 6 длъжности
 • в.ф. 54100- Ямбол/ 9 длъжности
 • в.ф. 26400-Благоевград/ 5 длъжности
 • в.ф. 56040-Благоевград/ 30 длъжности
 • в.ф. 34840- Карлово/ 23 длъжности     
 • в.ф. 44370- Карлово / 12 длъжности
 • в.ф. 44200- Карлово / 12 длъжности
 • в.ф. 38640- Казанлък/ 12 длъжности
 • в.ф. 54890- Казанлък / 11 длъжности
 • в.ф. 38220- Плевен/ 4 длъжности
 • в.ф. 28330- Смолян/ 20 длъжности
 • в.ф. 42600- Мусачево/ 10 длъжности
 • в.ф. 24620- Свобода/ 10 длъжности
 • в.ф. 54990- Враца/ 10 длъжности

            Подробно с вакантните длъжности за Сухопътни войски може да се запознаете

            на място във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за  военен отчет в

            общините Силистра, Тутракан и Дулово или в сайтовете на МО и ЦВО

  Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

   4Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

    4Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

    4Да  нямат друго гражданство.

    4Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.

    4Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

    4Да не са по-възрастни от 40(41или 44) години.

         ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба , ако към датата на сключване на договора за ВС не са навършили 40(41или 44) години .

      Съгласно  чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

 • изпълнявали кадрова военна служба във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред;
 • кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им;
 • възрастта от 41 години се прилага за упражнилите правото си на пенсия, а 44 години за не упражнилите правото си на пенсия
 • кум датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността..

    Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

     Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра в срок до

           23.04.2021 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба  се предоставят от

Военно окръжие II степен – Силистра.

 

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие II степен – Силистра

                                                          гр. Силистра ул. ,,Георги С. Раковски” №16

                                                          телефон 0882 552 012