До 25 август зрелостниците подават декларации за здравните си осигуровки през летните месеци

10.08.2021 15:35

Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигуровки.

Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение - за месеците от завършване на средното до започване на висшето си образование те  трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка, тъй като в този период не се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

В област  Силистра зрелостниците тази година са близо 700. Всеки от тях, който се е дипломирал и не е започнал работа, трябва сам да внесе  здравните си осигуровки. Задължително е в тези случаи да се подаде и декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. За месец юли, декларация образец 7 се подава до 25-ти август / т.е. през месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване/.

В рубриката „Здравноосигурителен статус” на интернет страницата на Националната агенция за приходите е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация образец 7, както и образец на формуляра, който може да бъде изтеглен. Подаването на декларацията може да стане  в офис на НАП,  по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез Персонален идентификационен код /ПИК/, който се получава безплатно от офис  на Агенцията.

При допуснати пропуски във вноските за здраве, лицето може да се окаже с прекъснати здравни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права.

С оглед динамичната обстановка в страната, свързана с корона вируса, НАП препоръчва проверката за прекъснати   здравноосигурителните права да се направи онлайн чрез Портала за е-услуги на НАП , чрез електронната услуга на НАП - „Здравноосигурителен статус“ на страницата на Агенцията: www.nap.bg.

Сумата за здравни осигуровки през 2021 г. е 26,00 лв. на месец и се внася до 25-о число на следващия месец. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи на страницата на НАП чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор".