З А П О В Е Д № РД-04- 523

27.09.2021 17:24

З А П О В Е Д

 

 №  РД-04- 523

 

гр. Дулово, 27.09.2021 г.

 

На основание чл. 41, ал.3  от Изборния кодекс, във връзка Решение на 46-то Народно събрание от 02.09.2021 г. за насрочване на Избори за президент и вицепрезидент на Република България и Указ № 245  /обн. ДВ бр. 77/16.09.2021 год./  на Президента на Република България за насрочване на Избори за народни представители за 47-то Народно събрание на 14.11.2021 год.,

 

                                                  НАРЕЖДАМ:

  1. Определям местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане

на Изборите за народни представители за 47-то Народно събрание в населените места на община Дулово, съгласно Приложение № 1.

 

2. Определям местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на Изборите за народни представители за 47-то Народно събрание в  Дулово-град, съгласно Приложение № 2.

 

3. В срок не по-късно от 29.09.2021 г. (45 дни преди изборния ден), настоящата заповед с приложенията към нея да се изпрати на Районна избирателна комисия, гр. Силистра.

4. Настоящата заповед и приложенията към нея да се обявят публично на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община Дулово с адрес гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18 и на официалната интернет страница на Община Дулово в рубрика „Избори за президент и вицепрезидент на Република България и Избори за народни представители – 14.11.2021 г.”

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Общината.

 

Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на община Дулово

 

 

 

ЦК / ПАО

 

 

 

 

Приложение № 1 към Заповед № РД-04- 523 /27.09.2021 г.

Населено

    място

 

  Секция  №

Място за ОБЯВЯВАНЕ на предварителните избирателни списъци

 

Адрес

           2.

         3.

 

5.

 с.Черник

409

ЦДГ

Ул. „Шести май” № 49

 с.Черник

410

Читалище

Ул. „Еделвайс” № 2

 с.Черник

411

ОУ “Св.св.Кирил и Методий”

Ул. „Детелина” № 23

 с.Водно

413

Читалище

Ул. „Първа” № 34

 с.Черковна

414

Празно помещение до кметството

Ул. „Седма” № 27

 с.Грънчарово

415

Магазин на РПК

Ул. „Първа” № 48

 с.Прохлада

416

Изборното помещение

Ул. „Първа” № 23

 с.Златоклас

417

Пенсионерски клуб

Ул. „Десета” № 1

 с.Колобър

418

Читалище

Ул. „Първа” № 45

 с.Межден

419

Читалище

Ул. „Стефан Караджа” № 1

 с.Върбино

420

Читалище

Ул. „Първа” № 2

с.П.Таслаково

421

Хранителен магазин

Ул. „Първа” № 39

 с.Козяк

422

Пенсионерски клуб

Ул. „Първа” № 35

 с.Поройно

423

Пенсионерски клуб

Ул. „Втора” № 31

 с.Раздел

424

Хранителен магазин

Ул. „Първа” № 14

 

 с.Секулово

425

Читалище

Ул. „Златен клас” № 1

 с.Скала

426

Хранителен магазин

Ул. „ Шеста” № 1

 с.Чернолик

427

Магазин за домашни потреби

Централен площад

 с.Чернолик

428

Пенсионерски клуб

Ул. „Победа” № 16а

 с.Правда

429

ОУ“Св.Св.Кирил и Методий”

Ул. „Централна” № 24

 с.Правда

430

Автоспирка

Ул. „Централна”

 с.Яребица

431

Читалище

Ул. „Първа” № 46

 с.Яребица             

432

Ритуална зала

Ул. „Първа” № 35

 с.Руйно

433

Пенсионерски клуб

Ул. „Първа” № 5

 с.Долец

434

Пенсионерски клуб

Ул. „Първа” № 47

 с.Боил

435

Хранителен магазин

Ул. „Първа” № 55

 с.Орешене

436

Хранителен магазин на РПК

Ул. „Първа” № 39

 с.Паисиево

437

Хранителен магазин на РПК

Ул. „Независимост” № 90

 с.Окорш

438

Хранителен магазин на РПК

Ул. „Никола Петков” № 47

 с.Окорш

439

Хранителен магазин на РПК

Ул. „Никола Петков” № 47

 с.Вокил

440

ОУ “Алеко Константинов”

Ул. „Витоша” № 61

 с.Вокил

441

ЦДГ

Ул. „Витоша” № 61

 с.Овен

442

Сладкарница

Ул. „Първа” № 33

 

ЦК / ПАО

7650 Дулово, ул. Васил Левски № 18, тел: 0864 / 2 30 00,

e-mail: obshtina@dulovo.bg, http://www.dulovo.bg

 

 

Приложение № 2 към Заповед № РД-04- 523 /27.09.2021 г.

    №

по ред

 Населено

    място

 

  Секция  №

Място за ОБЯВЯВАНЕ на предварителните избирателни списъци

 

Адрес

Място

на

ГЛАСУВАНЕ

   1.

           2.

         3.

 

5.

 

1.

гр. Дулово

401

Сградата на Пощата

Площад “Мусала”    № 3

ОУ“Хр.Смирненски“

2.

гр. Дулово

402

Сградата на Пощата

Площад “Мусала”    № 3

ОУ“Хр.Смирненски“

3.

гр. Дулово

403

Сградата на Бюрото по труда

ул. “Иван Вазов” № 3

ОУ“Хр.Смирненски“

4.

гр. Дулово

404

МБАЛ - Дулово

ул. “Розова долина” № 37

НЧ „Н.Й.Вапцаров“

5.

гр. Дулово

405

МБАЛ - Дулово

ул. “Розова долина”№ 37

СОУ „В. Левски“

6.

гр. Дулово

406

МБАЛ - Дулово

ул. “Розова долина” № 37

СОУ „В. Левски“

7.

гр. Дулово

407

МБАЛ - Дулово

ул. “Розова долина” № 37

Бившето ученическо общежитие - НСУ

8.

гр. Дулово

408

Пенсионерски клуб № 2

ул. “Шуменско шосе” № 120а

СОУ „В. Левски“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦК / ПАО