УВЕДОМЛЕНИЕ

19.01.2022 09:38

Уведомявам Ви, че в Общински съвет – Дулово са постъпили жалби от Фондация „Гринберг“ гр. Пловдив   срещу Наредба № 23 за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Дулово и Наредба № 27 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания на територията на община Дулово,  по които са  образувани съответно адм. дело № 235/2021г. и адм. дело № 244/2021  по описа на  Административен съд-Силистра и са  насрочени съдебни заседания за 09.03.2022г. от 10,30 часа в АС-Силистра.

 

Председател на

Общински съвет-Дулово:  инж. Невхис Мустафа