ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ-ВиК

09.12.2022 13:27

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        

             Във връзка с настъпването на зимния сезон и опасността от замръзване на водопроводната инсталация, В и К – район Дулово, уведомява всички абонати, които притежават водопроводни шахти, да предприемат мерки за зазимяването им, за да се предотвратят аварии и течове в тях!

От ръководството

на ВиК-район Дулово