Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на министъра на отбраната ОХ-1192/23.12.2022 г.на Република България са обявени 9 (девет) вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия

19.01.2023 18:21

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на министъра на отбраната ОХ-1192/23.12.2022 г.на Република България са обявени  9 (девет) вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия

 

Обявените 5 (пет) вакантни длъжности за офицери-лекари са в Банкя, Безмер, Бургас, Медковец в Модулни военномедицински формирования.

Обявените 4 (четири) вакантни длъжности  са за сержанти-медицински сестри и рентгенов лаборант в Карлово и Модулни военномедицински формирования.

 

   Подробно с вакантните длъжности за ВМА може да се запознаете  на място във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Силистра, Тутракан и Дулово

 

  Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

    4Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

     4Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

     4Да  нямат друго гражданство.

     4Да са годни  и психологически пригодни за военна служба.

     4Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

     4Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание ,,уволнение”.

     4Да не са по-възрастни от 40 години.

         На военна служба могат да се приемат и лица, които отговарят на изискванията  на

         чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

  • изпълнявали кадрова военна служба във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред;
  • кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им;
  • към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години  до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВСРБ за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността(55 години за сержанти и младши офицери)

 

    Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

     Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра в срок до

           24.02.2023 г.

 

    Конкурсът се организира от началника на Военномедицинска академия и включва:

  • Изпит по физическа подготовка.
  • Събеседване с кандидатите.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба  се предоставят от

Военно окръжие II степен – Силистра.

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет-

Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Д. Дончев” №2

телефон 0887 255 428