Близо 1,5 милиона използват ПИК на НАП

06.02.2023 17:23

2/6/2023

За информация:  Елка Савова       

                    Тел:  086/ 815 253

 

Близо 1,5 милиона потребители имат активен персонален идентификационен код (ПИК) на НАП, като само през миналата година са издадени над 223 000 кода, а за офис Силистра  те са 3 598.

Близо 430 жители на Силистра-и областта са се снабдили с ПИК от началото на тази година до края на януари. Очакването е, до края на данъчната кампания, използването на онлайн услугата от гражданите в областта да нарасне значително. Предпоставка за това е възможността, предоставена от НАП, данъкоплатците да се възползват и от предварително попълнената данъчна декларация, която ще бъде достъпна в Портала за е-услуги в началото на месец март. Потребителите, които разполагат с персонален код, могат да проверят дали имат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение и да ги погасят, за да ползват данъчни облекчения, както и отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане до 31 март 2023 г.

С ПИК, издаден от НАП, могат да се ползват не само е-услугите на агенцията, а и тези, предоставяни от други администрации, сред които НОИ, Националната здравноосигурителна каса, Агенция по заетостта, Агенция по вписванията, Министерство на земеделието, 70 общини,  сред които и Столична и други, напомнят от приходното ведомство.

Издаването на персонален идентификационен код от НАП може да се заяви от разстояние – с обаждане на телефона на приходната агенция: 0700 18 700, на имейл: infocenter@nra.bg, по пощата, както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg), подържана от Министерство на електронно управление.

В заявлението за издаване на ПИК е необходимо потребителят да посочи своите данни, задължително електронен адрес за кореспонденция, както и предпочитан от него офис на НАП, в който ще получи издадения ПИК. От съображения за сигурност, кодът се дава само лично на клиента или на упълномощено от него лице, в запечатан плик, защото всички действия, извършени с ПИК, включително подаване на декларации и документи, се считат за саморъчно подписани.