Референдум 2013

05.12.2012 12:28

СЪСТАВ

НА ЕКИП ОТ СЛУЖИТЕЛИ,

ОТГОВАРЯЩИ ЗА ОРГНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 27.01.2013 ГОД.

Име и фамилия

Длъжност

Стационарен

телефон

GSM

Факс

E-mail

1 2 3 4 5 6 7

Ръководител

Рейхан Узунов

Секретар на

Община Дулово

0864/22757

0884950006

0864/23020

uzunovdulovo@abv.bg

Член

Светла Господинова

Директор на

Д “Финанси”

0864/24171

0882659600

0864/23020

s_dulovo@abv.bg

Член

Цветана Костова

Главен специалист

ОТДА

0864/22424

0882361021

0864/23020

otd@abv.bg

Член

Георги Калинов

Домакин

0887753118

0864/23020

gkalinov55@abv.bg

д-р ЮКСЕЛ АХМЕД ……п………..

кмет на Община Дулово

МЕСТА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНА ДУЛОВО

Приложение № 2 към Заповед № 894/22.11.2012 г. на кмета на общината

По ред

Населено

място

Секция №

Място за гласуване

Адрес

Забележка

1.

2.

3.

4.

5.

1.

гр.Дулово

401

ЦДГ №1

Ул. „Ал. Стамболийски” № 20

2.

гр.Дулово

402

ОУ “Христо Смирненски”

Ул. „Васил Левски” № 17

3.

гр.Дулово

403

Бюро по труда

Ул. „Иван Вазов” № 1

4.

гр.Дулово

404

Читалище

Ул. „Васил Левски” № 19

5.

гр.Дулово

405

СОУ “Васил Левски”

Ул. „Кирил и Методий” № 3

6.

гр.Дулово

406

ЦДГ № 5

Ул. „Арда” № 10

7.

гр.Дулово

407

Дирекция СП

Ул. „Васил Левски” № 20

8.

гр.Дулово

408

Пенсионерски клуб

Ул. „Шуменско шосе” № 120а

9.

с.Черник

409

ЦДГ

Ул. „Шести май” № 49

10.

с.Черник

410

Читалище

Ул. „Еделвайс” № 2

11.

с.Черник

411

Айсберг”

Ул. „Люлин” № 52а

12.

гр.Дулово

412

МБАЛ” ЕООД

Ул. „Розова долина” № 37

13.

с.Водно

413

Читалище

Ул. „Първа” № 36

14.

с.Черковна

414

Читалище

Ул. „Осма” № 3

15.

с.Грънчарово

415

Читалище

Ул. „Първа” № 53

16.

с.Прохлада

416

Пенсионерски клуб

Ул. „Първа” № 40

17.

с.Златоклас

417

Кметство

Ул. „Първа” № 29

18.

с.Колобър

418

Читалище-заседателна зала

Ул. „Първа” № 45

19.

с.Межден

419

Читалище

Ул. „Стефан Караджа” № 1

20.

с.Върбино

420

Читалище

Ул. „Първа” № 2

21.

с.П.Таслаково

421

Читалище

Ул. „Първа” № 30

22.

с.Козяк

422

Кметство

Ул. „Първа” № 35

23.

с.Поройно

423

Ритуална зала

Ул. „Втора” № 31

24.

с.Раздел

424

Кметство

Ул. „Първа” № 9

25.

с.Секулово

425

Читалище

Ул. „Централна” № 27

26.

с.Скала

426

Читалище

Ул. „ Трета” № 8

27.

с.Чернолик

427

ОУ “Д-р Петър Берон”

Ул. „Кирил и Методий” № 3

28.

с.Чернолик

428

Пенсионерски клуб

Ул. „Победа” № 16а

29.

с.Правда

429

ОУ“Св.Св.Кирил и Методий”

Ул. „Централна” № 24

30.

с.Правда

430

Пенсионерски клуб

Ул. „Централна” № 23

31.

с.Яребица

431

Пенсионерски клуб

Ул. „Първа” № 37

32.

с.Яребица

432

Ритуална зала

Ул. „Първа” № 35

33.

с.Руйно

433

Пенсионерски клуб

Ул. „Първа” № 5

34.

с.Долец

434

Пенсионерски клуб

Ул. „Първа” № 47

35.

с.Боил

435

ОУ “Йордан Йовков”

Ул. „Първа” № 37

36.

с.Орешене

436

Кметство

Ул. „Първа” № 51

37.

с.Паисиево

437

Пенсионерски клуб

Ул. „Независимост” № 88а

38.

с.Окорш

438

Читалище

Ул. „Никола Петков” № 32

39.

с.Окорш

439

ЦДГ

Ул. „Никола Петков” № 49

40.

с.Вокил

440

ОУ “Алеко Константинов”

Ул. „Витоша” № 63

41.

с.Вокил

441

ЦДГ

Ул. „Витоша” № 65

42.

с.Овен

442

ОУ “Христо Ботев”

Ул. „Първа” № 33