НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации Срокът за обявяване на доходите е до 2 май

09.03.2023 17:18

3/9/2023

За информация:  Елка Савова       

                    Тел:  086/ 815 253

 

 Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са достъпни в Портала за е-услуги на НАП. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), могат да се възползват от автоматично въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори (хонорари), от наем и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците на които са юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Информация за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията, която се намира в рубрика „Подоходни данъци“ на е-портала на приходната агенция.

Преди да потвърдят попълнената декларация, е важно потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, след което да я подадат, съветват от НАП.

Тази година данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2022 г., приключва на 2 май, тъй като 30 април е почивен ден.

В офиса на НАП в Силистра  от началото на кампанията са постъпили  2022 годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДФФЛ, като 1157 от тях са подадени по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/ или с електронен подпис /КЕП/,  - 225 са изпратени чрез лицензиран пощенски оператор, а 640 са подадени на място в офиса. От правото си  на данъчно облекчение за деца,  за деца с увреждания, за намалена работоспособност, за млади семейства, облекчение при доброволно осигуряване и застраховане и  лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, са се възползвали 1231 лица, на които е възстановен надвнесен данък в размер над 800 000 лева.

На 30 юни изтича и срокът за подаване на годишните данъчни декларации (по чл. 50 ЗДДФЛ) от физическите лица, извършващи дейност като търговци, регистрираните еднолични търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане.

Подалите годишните си декларации по електронен път до 31 март ползват отстъпка до 500 лева от данъка за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и ако са внесли целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 март.

Допълнителна информация за декларирането на доходите може да бъде получена на телефоните на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 02/ 9859 6801, на цена, според тарифите на съответния оператор.