Военно окръжие ІІ степен – Силистра информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-194/07.03.2023г. са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граж

16.03.2023 07:19

О Б Я В А

Военно окръжие ІІ степен – Силистра информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България

№ ОХ-194/07.03.2023г. са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

 

С П И С Ъ К

         на вакантните длъжности за приемане на български граждани на срочна служба в доброволния резерв(ССДР)

по

ред

 

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование

и място за изпълнение на службата

Б

р

о

й

Основни изисквания на длъжността

Минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп до класифицирана информация

1

МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ

Редник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ви клас

НВУ,,Васил Левски”

гр.Велико Търново

90

Основно образование

Не се изисква

2

МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ

ПО АРТИЛЕРИЯ

И ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА

Редник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ви клас

Факултет по,,Артилерия, ПВО и КИС” гр. Шумен

60

Основно образование

Не се изисква

3

МЛАДШИ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Редник 3-ти клас

Редник 2-ри клас

Редник 1-ви клас

22160- гр. Плевен

100

Основно образование

Не се изисква

ВСИЧКО вакантни длъжности за ССДР

250

 

 

Кандидатите с постоянен адрес в област Силистра, подават документи във Военно окръжие ІІ степен – Силистра и Офисите за военен отчет  в общините Кайнарджа, Тутракан и Дулово в срок до  28.04.2023г.

 Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет- Дулово

гр. Дулово ул. ,,Васил Левски” №18

телефон0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа ул. ,Д. Дончев” №2

телефон 0887 255 428