Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-562/05.07.2023 г на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности за военни оркестранти (старшини) във военно формирование 52290- Варна

03.08.2023 16:28

О Б Я В А

 

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-562/05.07.2023 г на министъра на отбраната на Република България са обявени  2 (две) вакантни длъжности за  военни оркестранти (старшини) във военно формирование 52290- Варна

 

Обявените вакантни длъжности са  следните:

 •  Оркестрант III група-1 вакантна длъжност.

Военно звание: старшина II  степен, старшина I  степен, главен старшина .

Военно формирование:52290- Варна.

      Изискване за минимално образование и квалификация:средно музикално образование.

      Специфични изисквания на длъжността: специалност,,Кларинет“.

 • Оркестрант III група-1 вакантна длъжност.

Военно звание: старшина II  степен, старшина I  степен, главен старшина.

Военно формирование: 52290- Варна.

      Изискване за минимално образование и квалификация:средно музикално образование.

      Специфични изисквания на длъжността: специалност ,,Алтсаксофон“.

 

Подробно с вакантните длъжности за представителния духов  оркестър на ВМС  може да се запознаете на място във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за  военен отчет в общините Силистра, Тутракан и Дулово

или в сайтовете на МО и ЦВО.

 

   Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра в срок до 15.09.2023г.

 

 

    Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба  се предоставят от

Военно окръжие II степен – Силистра. 

 

            

    Конкурсът  за представителния духов оркестър на ВМС, ще се проведе по график, за който кандидатите ще бъдат уведомени на интернет страницата на ВМС с адрес:http://www.navy.mod.bg, в раздел ,,НОВИНИ“ и на посочения от тях e-mail(адрес за кореспонденция). В графика ще бъдат посочени датата, часа и мястото за явяване за провеждане на изпитите. Конкурсът   включва:

 • Изпит на музикален инструмент;
 • Изпит за определяне на  физическата годност, който ще се проведе във  в. ф. 32140- Варна;
 • Събеседване с кандидатите;

 

   Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Имат средно или по-високо образование.
 • Не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
 • Нямат друго гражданство.
 • Годни са за военна служба.
 • Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
 • Към датата на сключване на договора за военна служба, да не са по-възрастни от 40 години.
 • Са психологически пригодни.
 • Покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната.
 • Не са освобоиждавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание ,,уволнение“.

 

     На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали кадрова военна служба ако:

 • не са  освободени  по дисциплинарен ред;
 • кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им;
 • към датата на сключване на договора за военна служба:

- не са навършили  50 години за упражнилите право на пенсия;

- не са навършили 53 години за неупражнилите право на пенсия;

 

 

 

Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет-

Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Д. Дончев” №2

телефон 0887 255 428