Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № РД-322/28.07.2023 г.на командира на Националната гвардейска част са обявени 80(осемдесет) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част- военно фомирование 54800 – гр. София

09.08.2023 11:39

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № РД-322/28.07.2023 г.на командира на Националната гвардейска част са обявени 80(осемдесет) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част- военно фомирование 54800 – гр. София

 

Обявените вакантни длъжности в Националната гвардейска част са:

4Гвардеец- 72 вакатни места, Средно образование,

 Ръст 175-185 см, без белези и татуировки по видимите части на тялото.

4Номер от разчет- 1 вакатно място, Средно образование.

4Младши шофьор - 2 вакатни мяста,  Средно образование, Водач на МПС с категория ,,D”.

4Младши шофьор - 1 вакатно място, Средно образование, Водач на МПС с категория ,,С+Е”.

4Младши шофьор - 4 вакатни места, Средно образование, Водач на МПС с категория ,,С”.

 

Подробно с вакантните длъжности за Националната гвардейска част може да се запознаете

на място във Военно окръжие II степен – Силистра, Офисите за  военен отчет в

общините Силистра, Тутракан и Дулово, в сайтовете на МО и ЦВО, във Фейсбук

страницата на Военно окръжие II степен- Силистра.

 

  Конкурсът ще се проведе в Националната гвардейска част  от 08.00 ч. на 28.11.2023 г. и 29.11.2023 г. на адрес: гр. София бул.,,Асен Йорданов“ №2 и включва:

 • изпит  по физическа подготовка.
 • изпит-тест за обща култура на кандидатите.
 • събеседване с кандидатите.

 

  Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Да имат  средно образование или по-високо образование;
 • Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на

чл.141, ал. 6 от ЗОВСРБ, не по-възрастн от  44 години;

 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от   реабилитацията.
 • Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство.
 • Да са годни  за военна служба.
 • Да са психологически пригодни.
 • Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
 • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание      ,,уволнение”.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра в срок до

03.11.2023 г.

 

Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет-

Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Д. Дончев” №2

телефон 0887 255 428