Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-675/16.08.2023 г на министъра на отбраната на Република България са обявени 3 (три) вакантни длъжности за офицери във военно формирование 48960 - София от състава на Командване за логисти

13.09.2023 15:53

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-675/16.08.2023 г

на министъра на отбраната на Република България са обявени  3 (три) вакантни длъжности за офицери във военно формирование 48960 - София от състава на Командване за логистична поддръжка, за приемане  на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или чужбина

по

ред

Наименование на вакантната длъжност

Военно

звание

Военно

формирование

и място за изпълнение

на службата

Брой

Основни изисквания за длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Минимално образование и

квалификация

Минимално ниво на

достъп  до класифицирана

информация

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Младши експерт III степен в отдел   ,,Информационна с-ма за управление на финанасови и материални ресурси”

капитан,

старши лейтенант,

лейтенант  

    48960  -

гр. София

1

специалност от професионално направление- ,,Икономика“

,,Секретно”,

 

  Не се изискват

2.

Младши експерт III степен в отдел ,,Военна инфраструктура, пожарна безопасност и военна инспекция за технически надзор на съоръжения с повишена опасност“

капитан,

старши лейтенант,

лейтенант

 

      48960  -

гр. София

1

специалност от професионално направление- ,,Архитектура, строителство и геодезия“

,,Секретно”

Не се изискват

3

Помощник- началник на отделение,,Медицинско осигуряване“

капитан,

старши лейтенант,

лейтенант

 

      48960  -

гр. София

1

специалност от професионално направление- ,,Медицина“,,,Ветеринарна медицина“ или ,,Фармация“

,,Секретно”

Не се изискват

ВСИЧКО ВЪВ  ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 48960 - СОФИЯ  

3

 

 

 

  Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа в срок до 21.09.2023 г.

                                                                        Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16   телефон 0882552012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет- Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Димитър Дончев” №2

телефон 0887 255 428