Ново работно време - ЗАПОВЕД № РД-О4-662 27.10.2023 г.

31.10.2023 13:53

ЗАПОВЕД

№ РД-О4-662

27.10.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и преминаването към зимното часово време,

ОПРЕДЕЛЯМ:

Считано от 30.10.2023 г. работното време за служителите и работниците в Общинска администрация, гр. Дулово и кметствата на общината както следва:

СУТРИН:

от 8.30 часа

до

12.00 часа

СЛЕД ОБЯД:

от 12.30 часа

до

17.00 часа

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на персонала на Общинската администрация и кметствата в общината, както и да се уведоми населението чрез местните средства за масова информация.

 

Юксел Исмаил                                                                                                                    вр. и. дл. кмет на Община Дулово