Заседание на Общински кризисен щаб-Дулово

24.11.2023 16:33

Община Дулово все още няма договори за снегопочистването.

В петък, 24 ноември, от 14.00ч в Дулово се проведе превантивно заседание на Общинския кризисен щаб водено от инж. Невхис Мустафа – кмет на Община Дулово. В работата на щаба участват и заместник-кметовете Тансер Бейти и Айваз Чакър.

 

Във връзка с предупрежденията за влошаване на времето, със силен вятър, понижаване на температурите и снеговалежи, заседанието бе в разширен състав. В него взеха участие представители на РУ на МВР, РСПБЗН, ВиК, МБАЛ-Дулово, ДГС „Каракуз“, Пътно управление, СОЧ, направление „Образование“, служители от общината.

Г-жа Мустафа запозна присъстващите за разговорите си с областния управител и предупредителната информация  от МС за предстоящите дни. Представителите на различните институции докладваха за готовността на екипите за работа при усложнена метеорологична обстановка през следващите дни.

От полицията съобщиха, че имат готовност за затваряне на пътищата, ако се наложи. В МБАЛ Дулово са подготвени да посрещнат болни на хемодиализа и родилки, осигурен е агрегат. От пожарната и ВиК-а съобщиха, че екипите им са на 24-часово дежурство, като имат и необходимата техника и горива. От горско стопанство “Каракуз“ уведомиха, че, както и през миналата седмица, имат готовност да помагат и с тежка техника, и с екипи от техни служители. От общината е осигурен пясък за районите около детските градини, училищата и други административни сгради. В учебните заведения са готови за работа при зимни условия.

 От пътното управление отново напомниха, че те почистват  републиканската пътна мрежа-пътищата от първокласната, второкласната и третокласната категория СЛЕД СПИРАНЕ НА СНЕГОВАЛЕЖА.  За улиците в града и населените места, за четвъртокласната пътна мрежа отговаря общината.

Това е и сериозният проблем-почистването на улиците, с който се сблъскахме миналата седмица -съобщи г-жа Мустафа. Благодарение на наши познати и приятели успяхме да отворим улици и пътища. На доброволчески принцип. Процедурата по избор на фирми за снегопочистването  е закъсняла, но направихме всичко възможно- новият ни екип,  тази процедура да я приключим и предстои да подпишем договорите. Но и тази събота и неделя ще бъде на приятелския принцип, на разговори и молба. Обществото, нашите съграждани нямат право да се сърдят на снегопочистващите фирми-те просто нямат договор с общината.

Инж. Невхис Мустафа каза, че до всички фирми и  предприятия са изпратени съобщения, в които им се напомня, че имат задължение да почистват пространствата  и подходите около техни помещения   и сгради.

ТЕЛЕФОН 112-при спешни ситуации.

ВАНЯ ПЕТРОВА