Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-994/13.11.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 1819 длъжности за служба в Доброволния резерв, които могат да се заемат от български граждани

05.12.2023 17:22

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-994/13.11.2023 г.

на министъра на отбраната на Република България  са обявени 1819 длъжности за служба  в Доброволния резерв, които могат да се заемат от български граждани освободени от  военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс

 

Обявените длъжности  са в следните военни формирования:

 • За Централно военно окръжие –общо 113 длъжности:
 • 1 длъжност във Военно окръжие I степен- Русе
 • 5 длъжности във Военно окръжие II степен- Велико Търново
 • 2 длъжности във Военно окръжие II степен- Габрово
 • 1 длъжност във Военно окръжие II степен- Разград
 • 2 длъжности във Военно окръжие II степен- Силистра
 • 5 длъжности във Военно окръжие I степен- Пловдив
 • 3 длъжност във Военно окръжие II степен- Кърджали
 • 5 длъжности във Военно окръжие II степен- Пазарджик
 • 3 длъжности във Военно окръжие II степен- Смолян
 • 8 длъжности във Военно окръжие I степен- Варна
 • 1 длъжност във Военно окръжие II степен- Търговище
 • 5 длъжности във Военно окръжие II степен- Шумен
 • 2 длъжности във Военно окръжие I степен- Плевен
 • 2 длъжности във Военно окръжие II степен- Видин
 • 7 длъжности във Военно окръжие II степен- Враца
 • 4 длъжности във Военно окръжие II степен- Ловеч
 • 7 длъжности във Военно окръжие II степен- Монтана
 • 8 длъжности във Военно окръжие I степен- Стара Загора
 • 9 длъжности във Военно окръжие II степен- Бургас
 • 2 длъжности във Военно окръжие II степен- Сливен
 • 2 длъжности във Военно окръжие II степен- Ямбол
 • 1 длъжност във Военно окръжие II степен- Хасково
 • 17 длъжности във Военно окръжие I степен- София
 • 5 длъжности във Военно окръжие II степен- Благоевград
 • 4 длъжности във Военно окръжие II степен- Перник

 

 •  За Военноморските сили-общо 114 длъжности
 • 10 длъжности във военно формирование 22480-Бургас
 • 5 длъжности във военно формирование 18360-Бургас
 • 10 длъжности във военно формирование 22580- Варна
 • 88 длъжности във военно формирование 38010- Варна
 • 1 длъжност във военно формирование 56080- Варна

 

 

 

 

 

 • За Сухопътни войски-общо 1592 длъжности:
 • 87 длъжности във военно формирование 52130-Асеновград
 • 17 длъжности във военно формирование 36540-Асеновград
 • 68 длъжности във военно формирование 52340-Асеновград
 • 53 длъжности във военно формирование 24490-Асеновград
 • 16 длъжности във военно формирование 28880- Белене
 • 46 длъжности във военно формирование 54470- Белене
 • 14 длъжности във военно формирование 46690- Пловдив
 • 65 длъжности във военно формирование 44220- Пловдив
 • 13 длъжности във военно формирование 34200-Шумен
 • 26 длъжности във военно формирование 22220-Сливен
 • 179 длъжности във военно формирование 26260-Сливен
 • 8 длъжности във военно формирование 32420- Русе
 • 12 длъжности във военно формирование 22160-Плевен
 • 126 длъжности във военно формирование 42800-Плевен
 • 189 длъжности във военно формирование 54060-Шумен
 • 16 длъжности във военно формирование 42600- Мусачево
 • 8 длъжности във военно формирование 54230- Стара Загора
 • 6 длъжности във военно формирование 44200- Стара Загора
 • 41 длъжности във военно формирование 54140- Стара Загора
 • 31 длъжности във военно формирование 24620-Свобода
 • 34 длъжности във военно формирование 28610-София
 • 24 длъжности във военно формирование 57250-София
 • 23 длъжности във военно формирование 26400- Благоевград
 • 171 длъжности във военно формирование 56040- Благоевград
 • 202 длъжности във военно формирование 54990- Враца
 • 117 длъжности във военно формирование 28330- Смолян

 

Подробно с вакантните длъжности за служба в доброволния резерв може да се запознаете в сайта на ЦВО, в профила ни във Фейсбук, на място във Военно окръжие II степен- Силистра и в Офисите за военен отчет в общини Тутракан, Дулово и Кайнарджа

 

  Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

   4Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство.

   4Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за  служба в доброволния резерв.

   4Да притежават  образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

   4Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

   4Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

   4Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание ,,Уволнение“.

   4Към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да им остават не по-малко от 2 (две) години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв.

 

       Пределна възраст за служба в доброволния резерв, е както следва:

       - За войници(матроси)-55 години.

       - За сержанти(старшини), офицерски кандидати, младшите офицери и старшите офицери-

          60 години.

       - За офицерите с висши военни звания-65 години.

     4Да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не  са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

  Предимства:

  • ежегодно възнаграждение за разположение на активна служба в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно и степен;
  • възнаграждение пропорционално на продължителността на активната служба;
  • активната служба се зачита за трудов стаж от първа категория;
  • при кандидатстване за приемане на военна служба и обучение във военните училища;
  • ползване на почивните бази на Министерството на отбраната и болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация;

 

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа в срок до

 31.10.2024 г.

Адреси и телефони за информация:

 

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет-

Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Д. Дончев” №2

телефон 0887 255 428