Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-1063/05.12.2023 г. на министъра на отбраната на Република България e обявенa 1(една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 56090 – София

11.12.2023 17:17

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-1063/05.12.2023 г.

на министъра на отбраната на Република България e обявенa  1(една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 56090 – София от състава на Съвместното командване на силите , за приемане на на военна служба на лице изпълнявало кадрова военна служба, отговарящо на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ

 

по

ред

Наименование на вакантната длъжност

Военно

звание

Военно

формирование

и място за изпълнение

на службата

Брой

Основни изисквания за длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Минимално образование и

квалификация

Минимално ниво на

достъп  до класифицирана

информация

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Старши експерт II степен в направление, ,Разузнавателни продукти и разпространение“

майор/

капитан III ранг

56090 –

София

1

Висше - ОКС ,,Бакалавър“ от професионално направление

,, Военно дело“

Секретно

NATO Secret

EU Secret

Ниво на чуждоезикова подготовка

Английски или балкански език

STANAG 6001

1-1-2-2

ВСИЧКО

1

 

 

 

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа в срок до 08.01.2024 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба  се предоставят от

Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа .

 

Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет- Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Димитър Дончев” №2

телефон 0887 255 428