П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2024г.

17.01.2024 18:00

П О К А Н А

 

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

БЮДЖЕТ 2024г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 НА БИЗНЕСА,  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ И  ЧИТАЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА 

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 25, ал.6 от Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дулово отправям покана за публично обсъждане на Проекта на бюджет 2024г. на община Дулово.

 

Дата на провеждане на обсъждането:

 

25.01.2024г. /Четвъртък/ от 17 часа,

зала № 1

 в сградата на община Дулово.

 

Материали по Проекта на бюджет 2024г. на община Дулово са налични в

деловодството на общинската администрация с адрес: ул. „Васил Левски” № 18

и сайта на общината www.dulovo.bg

 

 

 

Инж. Невхис Мустафа

Кмет на Община Дулово