Анкета във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Дулово за периода 2021-2027 г.

26.02.2024 16:13

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на
предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна
разработването на План за интегрирано развитие на община Дулово за
периода 2021-2027 г. Този план е основен инструмент за планиране,
програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на
общината през следващите години.
Вашето участие в изработването на плана би добавило нови идеи и виждания
за развитието и гарантирало качеството и реалистичността му. Една от
формите на Вашето участие е чрез попълване на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА и
участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете
да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в
края на анкетата.
Ваши предложения може да изпратите на електронна поща obshtina@dulovo.bg
или да входирате в административната сграда на Община Дулово, с адрес
гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18.
Бъдете активни и отговорни към местното развитие!
Вашето мнение е ценно за нас!

Прикачени файлове