ПК по земеделие, гори, екология и околна среда

06.03.2024 07:10
  • ПК по земеделие, гори, екология и околна среда:
  • Председател:        Сечкин Сали Салим                       
  • Зам.председател:  Билгин Басри Ахмед                    
  • Членове:                Гюнеш Ремзи Хамза                           

                                     Тансер Басри Ахмед           

                                    Тамер Дилявер Хасан 

 

 

ПРОТОКОЛИ:

1. Протокол от заседание на ПК по земеделие, гори, екология и околна среда-26.02.2024