ПК по европейски въпроси, международно сътрудничество и инвестиционна политика

06.03.2024 07:11
  • ПК по европейски въпроси, международно сътрудничество и инвестиционна политика:
  • Председател:        Илкер Неджати Халим                                   
  • Зам.председател:  Гюнеш Ремзи Хамза           
  • Членове:                Гюрджан Салим Ахмед      

                                     Себахат Реджеб Сопен       

                                    Шенай Лютфи Рамадан          

 

1.Протокол от заседание на ПК по Европейски въпроси, международно сътрудничество и инвестиционна политика