ПК по устройство на територията и инфраструктурата

06.03.2024 07:13
  • ПК по устройство на територията и инфраструктурата:
  • Председател:        Хюсеин Ешреф Джелил                    
  • Зам.председател:  Мартин Славов Тодоров                   
  • Членове:                 Левент Хабил Али                  

                                      Касим Неджми Сали                         

                                     Илкер Неджати Халим