ПК по здравеопазване и социална политика

06.03.2024 07:14
  • ПК по здравеопазване и социална политика:
  • Председател:        Любомир Минков Минков             
  • Зам.-председател: Бахар Мехмед Шевкед         
  • Членове:                Марин Христов Малчев                       

                                     Сали Назми Сали                                  

                                     Хюсеин Ешреф Джелил

 

 

ПРОТОКОЛИ:

1. Протокол от заседание на ПК по здравеопазване и социална политика-26.02.2024г.

2. Протокол ЗК-20.03.2024