ПК по образование, култура, спорт, младежки дейности и туризъм

06.03.2024 07:15
  • ПК по образование, култура, спорт, младежки дейности и туризъм:
  • Председател:         Сали Назми Сали                  
  • Зам.-председател: Ибрахим Демир Муртаза      
  • Членове:                 Николай Илиев Господинов         

                                      Тунчай Февзи Акиф

                                      Рефие Наджи Мехмед