ПК по общинска собственост

06.03.2024 07:16
  • ПК по общинска собственост:
  • Председател:       Тансер Басри Ахмед                             
  • Зам-председател: Сонер Мехмед Фикрет                        
  • Членове:               Билгин Басри Ахмед               

                                      Фахри Адил Мустафа                     

                                      Ивайло Андонов Иванов

 

ПРОТОКОЛИ:

1. Протокол от заседание на ПК Общинска собственост-26.02.2024

2. Протокол от заседание на ПК Общинска собственост-26.02.2024