ПК по бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба

06.03.2024 07:16
  • ПК по бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба:
  • Председател:         Гюлюмсер Бейджет Ангелова            
  • Зам.-председател: Марин Христов Малчев                      
  • Членове:                Кенан Юсуф Якуб                   

   Сечкин Сали Салим                             

                                      Себахат Реджеб Сопен

 

 

ПРОТОКОЛИ:

1.Протокол от заседание на ПК по бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба -26.02.2024

2.Протокол от заседание на ПК по бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба -26.02.2024