График за заседания на постоянните комисии

20.03.2024 07:32

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДУЛОВО, НАСРОЧЕНО ЗА 26.03.2024 ГОДИНА

 

КОМИСИЯ

 

 

ЗАЛА

 

ДАТА

 

ЧАС

ПК „Здравеопазване и социална политика“

Дневен ред:

1.Разглеждане на постъпили заявления от граждани за отпускане на еднократна финансова помощ

 

№ 13

 

20.03.2024г

 

16:30

 

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

Дневен ред:

1.Д.З. за изменение в структурата на Общинската администрация в Община Дулово.

2. Д.З. за попълване състава на постоянните комисии на ОбС-Дулово.

 

№ 13

 

 

 

25.03.2024г.

 

14:00

ПК „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба“

Дневен ред:

1. Д.З. за определяне на индивидуалните основни месечни възнаграждения на кметовете на кметства в община Дулово

2. Д.З. за даване на съгласие Община Дулово да кандидатства с предложение по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ към Фонд „Социална закрила“

 

 

 № 13

 

25.03.2024г

 

15:00

 

ПК „Общинска собственост“

Дневен ред:

1. Д.З. за учредяване право на преимуществено ползване на МПС-училищен автобус в полза на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Секулово  /Вх. № 120/12.03.2024г./

2. Д.З. за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Златоклас

3. Д.З. за отдаване под наем на части от общински имоти, находящи се в с. Руйно, с. Яребица и с. Правда

 

 

 № 13

 

25.03.2024г.

 

15:30

ПК „Европейски въпроси, международно сътрудничество и инвестиционна политика“

Дневен ред:

 

1. Д.З. за даване на съгласие Община Дулово да кандидатства с предложение по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ към Фонд „Социална закрила“

 

№ 13

 

25.03.2024г.

 

16:00