Приемане на Плана за действие на община Дулово за периода 2024 – 2027 г., в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г.

08.04.2024 15:52

СОЪБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Плана за действие на община Дулово за периода 2024 – 2027 г., в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г.

 1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

 

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, ст. 27
 • На вниманието на: инж. Невхис Мустафа – кмет на Община Дулово
 • Относно: Приемане на Плана за действие на община Дулово за периода 2024 – 2027 г., в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г.

По електронен път:

 • Община Дулово (obshtina@dulovo.bg);
 • На вниманието на: инж. Невхис Мустафа – кмет на Община Дулово
 • Относно: Приемане на Плана за действие на община Дулово за периода 2024 – 2027 г., в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г.

 

 1. Форма на обществената консултация:

 

 • Писмени консултации

 

 1. Период на консултации:

 

 • 30 (тридесет) дни – от 09.04.2024 г. до 09.05.2024 г.

 

 1. Съдържание на документацията:
 • Доклад до Общински съвет Дулово с рег. № П-4358/08.04.2024 г. с проект на Плана за действие на община Дулово за периода 2024 – 2027 г., в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г.
 • Проект на Плана за действие на община Дулово за периода 2024 – 2027 г., в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г.
 • Проект на решение на Общински съвет Дулово

 

 1. Координати за връзка:
 • Отдел „Хуманитарни дейности“
 • тел. 0886630342
 • email: obshtina@dulovo.bg
 1. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на сайта на Община Дулово във вида, който са постъпили.

 

Обобщена справка на постъпили предложения в периода на консултацията относно Плана за действие на община Дулово за периода 2024 – 2027 г., в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г. (публикувано на ……….)