СЪОБЩЕНИЕ

17.01.2013 10:26

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Местата на провеждане на обученията на СИК по общини, съгласно график по Решение № 17 – НР от 10 януари 2013 на РИК - Силистра

на 19.01.2013г.

Община Алфатар: 14.00 часа в сградата на общината/ритуална зала/;

Община Главиница:14.00 часа в сградата на читалището в гр. Главиница;

Община Дулово : 10.00 часа в сградата на читалището в гр. Дулово;

Община Кайнарджа : 10.00 часа в сградата на читалището в с. Кайнарджа;

Община Ситово: 14.00 часа в залата на общинския съвет;

Община Тутракан : 10.00 часа в залата на общинския съвет;

на 20.01.2013г.

Община Силистра - киносалон в сградата на общината

от 11.00 часа за секциите извън гр. Силистра;

от 13.00 часа за секциите в гр. Силистра.