РЕШЕНИЕ № 20-НР

18.01.2013 16:39
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА
Р Е Ш Е Н И Е
№ 20-НР
Силистра, 18 януари 2013 г.
Относно:   определяне на секции в област Силистра за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението
На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/, във връзка с чл. 29, ал.1, т. 1 и т. 6 във връзка с чл. 73, чл. 175, чл. 190, ал. 2, чл. 203 и чл. 204 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Силистра
Р Е Ш И:
1. ОПРЕДЕЛЯ избирателни секции № 20 31 00 103, с адрес гр. Силистра, ул. „Христо Смирненски” № 2 /Профсъюзен дом/, № 20 31 00 116, с адрес гр. Силистра, ул. „Бесарабия” № 26 /читалище „Кирил и Методий”, № 20 31 00 155, с адрес гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 10 /Клуб на инвалида под блок №10/, № 20 31 00 162, с адрес с. Айдемир, ул. „Сокол” № 6 /ЦДГ №2 кв. „Деленки”, вход южен/, № 20 31 00 182, с адрес с. Калипетрово, ул. „Нов живот” № 46 /Стадион „Раковски”/, за секция за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението на територията на община Силистра
2. ОПРЕДЕЛЯ избирателна секция № 20 01 00 202, с адрес гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" №15 /НЧ "Й.Йовков"/, за секция за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението на територията на община Алфатар;
3. ОПРЕДЕЛЯ избирателна секция № 20 07 00 301, с адрес гр.Главиница, ул."Оборище"№57 /Училище/ и № 20 07 00 309, с адрес с.Зафирово, ул."Ген.Атила Зафиров" №78 /сграда на РПК/,за секция за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението на територията на община Главиница;
4. ОПРЕДЕЛЯ избирателна секция № 20 10 00 408 с адрес гр. Дулово, ул. "Шуменско шосе" 120А /Пенсионерски клуб/ и № 20 10 00 411, с адрес с. Черник, ул. "Люлин" 52А /"Айсберг"/, за секция за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението на територията на община Дулово;
5. ОПРЕДЕЛЯ избирателна секция № 20 15 00 507, с адрес с.Кайнарджа, ул."Ради Перчемлиев №2, Училище, за секция за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението на територията на община Кайнарджа;
6. ОПРЕДЕЛЯ избирателна секция № 20 32 00 611, с адрес с.Попина, ул."Първи май" №76, за секция за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението на територията на община Ситово;
7. ОПРЕДЕЛЯ избирателна секция № 20 34 00 706, с адрес гр. Тутракан, ул. „Силистра” № 48 А, за секция за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението на територията на община Тутракан.
Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/ – дневен срок от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Мирослава Червенкова/
СЕКРЕТАР:
/Ванушка Георгиева/
Дата и час на поставяне: Дата и час на сваляне:
Членове на РИК – Силистра: Членове на РИК – Силистра: 
1. ...........               2.    ................   1. ............              2.    ...................