ИНИЦИАТИВИ, посветени на училищния празник

29.04.2013 10:24

 

Основно училище „Христо Смирненски”
гр. Дулово, ул. В. Левски № 17 тел./факс 0864/2-25-20
 
ИНИЦИАТИВИ,
посветени на училищния празник
 
Ден на космонавтиката - „Човекът и космосът” -  
     изложба на постери 
 12. 04. 2013 г.
                                                                                 
Конкурс за рисунка, за есе, съчинение и стихотворение на тема „Моето училище –  отговорност за бъдещето”
 
 12 – 28. 0 4.   2  0 1
 
Нов живот за боклука - изложба    
15 - 20.04. 2013 г.
 
 
В чудния свят на знанието - I клас   
17.04.2013 г., 17.30ч.
                                                                                                                                                          
 
Бързи, смели, сръчни - II клас – състезание 
18.04.2013 г.
                                                                                   
 
Открит урок по математика – VII клас 
18.04.2013 г.
                                                                                   
 
Състезание по БЕЛ „Любословие”
 18.04.2013 г.
                                
Участие в инициативата „ Да изчистим България за един ден”                                                                  20.04.2013 г.- 8.30 ч.
                                                                                                                                                
 
Ден на планетата Земя - 22 април, инициатива  
„ Да засадим цвете”       
22.04.2013 г., 12.00 ч. 
 
                                                                                                                               
Великденска изложба   
 22.04.2013 г.                                
                                                                                     
                                                                                     
 
Маратон на четящите хора 
23.04. 2013 г., 10.00 ч.
                                                                                     
 
Викторина „Да запазим децата на пътя”
 
 
24.04. 2013г., 10.00 ч.
 
 
 
Езиково ателие  
25.04. 2013 г., 10.00 ч.
                                                                                     
 
Празник „Песента разказва”
 29.04.2013 г. – 11.00 ч.
 
                                                                                               
Празник на училището – ритуал по посрещане на училищното знаме   
30.04.2013 г. – 12.00 ч.                                                                                                                       
 
Вечер „Аз обичам България” – ІІІ клас 
09. 05.2013 г., 17.30 ч
 
 
Какво знаем за билките – състезание с ученици от VII клас                                                                 
15.05.2013 г.