П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2018г.

22.12.2017 19:40

П О К А Н А

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ-2018г.

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 НА БИЗНЕСА,  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И  ЧИТАЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА 

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 25, ал.6 от Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Дулово ви каня да се включите в публичното обсъждане на Проекта на бюджет-2018г. на Община Дулово.

 

Дата на провеждане на обсъждането:

 

05.01.2018г. (петък) от 17 часа,

зала № 1 - в сградата на общината.

 

Материали по Проекта на бюджет- 2018г. на Община Дулово можете да разгледате в

деловодството на общинската администрация с адрес: ул. „Васил Левски” № 18

и сайта на общината www.dulovo.bg

 

ОЧАКВАМЕ ВЪПРОСИТЕ ВИ И НА                   ЕЛ.ПОЩА: dobg-2018@abv.bg

 

 

 

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД

кмет на Община Дулово