Регистри

Показани 21 - 30 от 46

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год.

25.01.2019 08:07

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ

ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ  

от 01.11.2018  год. до 31.12.2018 год.

 

( във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ )

 

 

 

№  по ред

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ КЪМ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год.

25.01.2019 08:07

ПУБЛИЧЕН   РЕГИСТЪР   НА   ИЗДАДЕНИТЕ   ЗАПОВЕДИ   НА   ГЛАВНИЯ   АРХИТЕКТ 

КЪМ   РАЗРЕШЕНИЯ   ЗА  СТРОЕЖ 

от 01.11.2018  год. до 31.12.2018 год.

 

( във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ )

 

 

 

№  по ред

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год.

25.01.2019 08:06

ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР  НА  ИЗДАДЕНИТЕ  РАЗРЕШЕНИЯ  ЗА  СТРОЕЖ 

от 01.11.2018  год. до 31.12.2018 год.

 

 ( във връзка с  чл.5, ал.5 от ЗУТ )

 

                                                                                                                                                                                                                                              

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год.

25.01.2019 08:05

ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР  НА  РАЗРЕШЕНИТЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ :

ПУП / ИПУП –  ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ

 от 01.11.2018  год. до 31.12.2018 год.

 

                                                                        ( във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ )

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год.

23.01.2019 18:04

ПУБЛИЧЕН   РЕГИСТЪР   НА   ОДОБРЕНИТЕ  ПРОЕКТИ :

ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ 

от 01.11.2018 год.  до  31.12.2018 год.

 

( във връзка с  чл.5, ал.5 от ЗУТ )

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.01.2018 год. до 31.10.2018 год.

23.01.2019 18:03

ПУБЛИЧЕН   РЕГИСТЪР   НА   ОДОБРЕНИТЕ  ПРОЕКТИ :

ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ 

от 01.01.2018 год.  до  31.10.2018 год.

 

( във връзка с  чл.5, ал.5 от ЗУТ )

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА Процедури за разглеждане и решения за ДОИ в Община Дулово

03.01.2019 10:53

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

         Процедури за разглеждане и решения за ДОИ в Община Дулово

  

1. Постъпили заявления от субекти на право на ДОИ през 2018 г.

 

  Брой постъпили заявления-7

Брой заявления за ДОИ, заявления за ДОИ оставени без разглеждане-0

От граждани на Република България 3

От чужденци и лица без гражданство 0  

От журналисти  0

От фирми  0

От неправителствени организации 4

Общ брой:

7

 

2. Заявления за ДОИ през 2018 г., оставени без да се разглеждат

Абониране за Регистри