Общински съвет

Показани 451 - 452 от 452

ПРОТОКОЛ №1 от 08.11.2011

13.06.2012 10:32

По точка Първа и единствена от дневния ред, на основание обявените резултати от произведения избор с тайно гласуване, с 15 гласа „ЗА” и чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дулово п р и е:

Абониране за Общински съвет