Общински съвет

Показани 451 - 460 от 508

ТРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

19.11.2012 09:50

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
СВИКВАМ
ТРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 22.11.2012 год. /четвъртък/ от 10.00 часа, в зала № 2 на Общината, при следния
ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

Докладна записка

12.11.2012 16:11
ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
                    7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020 e-mail: dulovokmet@abv.bg, http://dulovo.bg
 
     
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 ДУЛОВО
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
От
д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на Община Дулово
 

ПРОТОКОЛ № 12 25.09.2012 година

04.10.2012 18:04

В деловодството на Общински съвет-Дулово постъпи предложение с рег. № 330/30.08.2012 г. от кмета на община Дулово, относно: Процедура за закриване на кметство с.Прохлада и кметство с.Скала, които не отговарят на условията на чл. 16, ал.

Абониране за Общински съвет