Дирекция "Бюро по труда"

Показани 1 - 10 от 26

До края на декември може да ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

12.12.2017 12:45

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

      1040София                                                                                 тел. 9859 3065

      бул. “Дондуков” №52                                                               факс 9859 3069

Уведомява работодателите от общините Алфатар и Дулово

13.07.2017 20:43

За вас работодатели

 

Агенция по заетостта

 

Дирекция “Бюро по труда”- Дулово

 

Уведомява работодателите от общините Алфатар и Дулово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец юли 2017 г., както следва:

 

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Дулово уведомява работодателите

20.04.2017 07:57

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Дулово  уведомява работодателите от общините Дулово и Алфатар, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2017 г. Работодателите могат да кандидатстват по следните насърчителни мерки: чл. 36, ал. 1, чл. 41а,  чл. 50,  чл. 52, чл. 55а, чл. 55в и чл. 55г от ЗНЗ.

СЪОБЩЕНИЕ За вас, работодатели

25.10.2016 17:26

Агенция по заетостта

 

Дирекция “Бюро по труда”- Дулово

 СЪОБЩЕНИЕ

   За вас, работодатели

Уведомяват се работодателите от общините Дулово и Алфатар, че Д БТ-Дулово разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016г., както следва:

Обявени свободни работни места в област Силистра към 1 август 2016 г.

03.08.2016 19:24

Обявени свободни работни места в област Силистра към 1 август 2016 г.

1/8/2016

 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За стажуване

 

Абониране за Дирекция "Бюро по труда"