Обяви и Протоколи за конкурси

Показани 481 - 485 от 485

Обява / Заповед 475

12.07.2012 10:47

На основание Заповед №475/11.07.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Търг чрез явно наддаване на 25.07.2012г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на част от имот общинска собственост, както следва:

Обява / Заповед 476

12.07.2012 10:45

На основание Заповед №476/11.07.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Търг чрез явно наддаване на 25.07.2012г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на част от имот общинска собственост, както следва:

ПРОТОКОЛ за класиране на кандидатите по обявения конкурс за Секретар в Община Дулово

27.06.2012 19:40

Днес 27.06.2012 година, Комисия в състав:

Председател:

Юксел Исмаил – Зам.кмет „УТ, земеделие, екология и инвестиции ” в Община Дулово

Членове:

1. Фатме Накиева- Гл. специалист в Общинска администрация Дулово

Абониране за Обяви и Протоколи за конкурси