Обяви и Протоколи за конкурси

Показани 481 - 490 от 492

Обява

01.11.2012 12:12
О Б Я В А 
 
Общинска администрация Дулово на основание Заповед 818/31.10.2012 г. на кмета на Община Дулово, чл.10а , ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:
 
ЮРИСКОНСУЛТ
 
1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
 
1.1Област на дейност:
 
За длъжността - Юрисконсулт
 
1.2 Цел на длъжността :

Обява / Заповед 477

12.07.2012 10:49

На основание Заповед №477/11.07.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Търг чрез явно наддаване на 25.07.2012г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на част от имот общинска собственост, както следва:

Обява / Заповед 475

12.07.2012 10:47

На основание Заповед №475/11.07.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Търг чрез явно наддаване на 25.07.2012г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на част от имот общинска собственост, както следва:

Обява / Заповед 476

12.07.2012 10:45

На основание Заповед №476/11.07.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Търг чрез явно наддаване на 25.07.2012г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на част от имот общинска собственост, както следва:

Абониране за Обяви и Протоколи за конкурси