Съобщения

Показани 21 - 30 от 55

С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

19.08.2019 19:13

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

25.06.2019 14:50

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

27.05.2019 18:44

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

18.03.2019 11:36

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

19.02.2019 17:34

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

21.01.2019 13:18

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

Съобщение

11.01.2019 12:18

Председателят на Общински съвет - Дулово, на основание чл.22, ал.2 изречение 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобщава, че се оспорва Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с Решение № 208 по Протокол № 17/15.11.2005г. на Общински съвет – Дулово, и че по повод на оспорването е образувано административно дело № 1 по описа за 2019г. на Административен съд – Силистра.

 

гр.Дулово

11.01.2019г.

С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

17.12.2018 16:10

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТОРЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

19.11.2018 14:49

Изх.№ 355/19.11.2018г.

 

На основание На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Абониране за Съобщения