Европроекти

Показани 41 - 50 от 82

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

30.06.2017 13:49

Община Дулово продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Независим живот за гражданите на Дулово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси - 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В  разкритото Звено за почасово предоставяне на социални услуги  до края м.юни 2017година са предоставени  интегрирани социално-здравни услуги, психологическо консултиране и супервизия за създаване на благоприятна среда за живот на 124 лица с увреждания,  в

КОНКУРС ЗА „ Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания”

21.06.2017 12:28

КОНКУРС ЗА „ Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания”

О Б Я В А

 

П О К А Н А

25.04.2017 12:09

НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МРЕЖАТА ОТ ОИЦ В БЪЛГАРИЯ СИЛИСТРА

Силистра 7500, ул.„Симеон Велики“ 49, тел.086/822 012, e-mail: oic_silistra@abv.bg

Проект „Функциониране на Областен информационен център – Силистра”, Договор № BG05SFOP001-4.001-0004-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА-ДУЛОВО

02.02.2017 08:18

На 1 февруари 2017 г. в Дулово се откри Център за общественa подкрепа. Спазвайки традицията-да посрещат гостите с хляб и сол-екипът на центъра посрещна д-р Юксел Ахмед,кмет на Община Дулово, заместник-кметовете Юксел Исмаил и Доротея Тотева, Мая Димитрова, директор на РДСП Силистра. Събитието беше уважено от директори и заместник-директори на учебни заведения, представители на общински и държавни институции. Кметът, д-р Ахмед, поднесе приветствия към екипа на новата социална дейност, която се открива в Дулово и от чиято дейност отдавна в общността е била отчетена като необходимост.

Над 43 млн.лв. европейски средства в област Силистра

23.12.2016 17:33

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе работна среща с журналисти и комуникатори от област Силистра на 22 декември 2016 г. Управителят Ана Караджова обобщи дейността на центъра за 2016 г. на областно и общинско ниво – събития, участници и консултации, направи анонс за предстоящата Национална инициатива на мрежата от ОИЦ през 2017 г. и представи план за провеждане на информационни събития през следващата година.

Абониране за Европроекти