Европроекти

Показани 61 - 70 от 82

ОБЯВА

03.10.2016 17:51

Image removed.

 

 

I.Община Дулово обявява свободни работни места за длъжности в Звено за почасово предоставяне на услуги в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ

В ДУЛОВСКА ОБЩИНА СТАРТИРА ПРОЕКТ НАСОЧЕН КЪМ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

13.09.2016 08:48

В ДУЛОВСКА ОБЩИНА СТАРТИРА ПРОЕКТ НАСОЧЕН КЪМ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

 

Стартира изпълнението на проект „Родители и деца заедно в учене и игра“,  финансиран по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

02.09.2016 16:50

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗА  ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

 

На 1 септември 2016 г. в залата на Областен информационен център – Силистра (ОИЦ)  се проведе информационна среща за представяне на процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

01.09.2016 07:32

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗА  ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

 

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира информационна среща в гр. Силистра. Общински експерти, представители на Сдружения с нестопанска цел и центрове за обучения ще бъдат запознати с процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

ДО ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И НПО

26.04.2016 11:34

ПОКАНА

 

ЗА ПАРТНЬОРСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9oP001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

 

            УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ПАРТНЬОРИ,

          

Абониране за Европроекти